Heiteallikas HEIT0001663

PHRR/334698 Värska Originaal AS
aktsiaselts Värska Vesi (10251987)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õhkütteseadme korsten SA-1; SA-2; SA-3; SA-4 0.10 5.50 0.01 190.00 030106 6427789,716284
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.008 g/s 0.025 t Tavaheide 01.07.2020 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.005 g/s 0.018 t Tavaheide 01.07.2020 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0001 g/s 0.0003 t Tavaheide 01.07.2020 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.00004 g/s 0.001 t Tavaheide 01.07.2020 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.0001 g/s 0.0003 t Tavaheide 01.07.2020 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.0001 g/s 0.0003 t Tavaheide 01.07.2020 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.0001 g/s 0.0003 t Tavaheide 01.07.2020 - ..