Heiteallikas HEIT0001755

L.ÕV/319441 NTT OÜ
NTT OÜ (10045593)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Vent.süsteem 1 1 1.00 20.00 27.72 22.00 060305 6589041,736429
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
106-99-0 1,3-Butadieen (Divinüül) 0.001 g/s Tavaheide 02.04.2018 - 01.01.2030
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.001 g/s Tavaheide 02.04.2018 - 01.01.2030
7446-09-5 Vääveldioksiid Tavaheide 02.04.2018 - 01.01.2030
78-79-5 Isopreen 0.001 g/s Tavaheide 02.04.2018 - 01.01.2030
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.009 g/s Tavaheide 02.04.2018 - 01.01.2030