Heiteallikas HEIT0001799

L.ÕV/319647 Utilitas Tallinn AS
Adven Eesti AS (10066299)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
1. katlamaja korsten 1 0.40 18.00 10.40 185.00 010204 6591090,538736
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.127 g/s 1.316 t Tavaheide 06.09.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.127 g/s 1.316 t Tavaheide 06.09.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.008 g/s 0.088 t Tavaheide 06.09.2022 - ..