Heiteallikas HEIT0001804

L.ÕV/319649 Kristiine Keskus OÜ
Kristiine Keskus OÜ (12063655)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
2. katlamaja korsten 2 0.35 23.50 11.23 180.00 020103b 6587889,541080
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.107 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.107 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.007 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..