Heiteallikas HEIT0001842

L.ÕV/319902 SIRJE AS
aktsiaselts SIRJE (10125470)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Katlamaja korsten SA-10 0.40 22.00 3.47 195.00 030103b 6414090,679987
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.06 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.595 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.006 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.143 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.029 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..