Heiteallikas HEIT0001843

Läheduses asuvad heiteallikad

Kood Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C Koordinaadid Kaugus Loa nr
HEIT0001844 Viimistlusjaoskonna viimistluskabiini 2 ventilatsiooni väljatõmme SA-30 0.32 8.00 16.50 25.00 6414116,679939
Kuva kaardil
1m L.ÕV/319902
HEIT0001841 Viimistlusjaoskond. Hajusheide. Saasteainete hetkelisi heitkoguseid ei ole määratletud. Hajusheide 1.00 1.00 1.00 0.00 6414112,679966
Kuva kaardil
27m L.ÕV/319902
HEIT0001842 Katlamaja korsten SA-10 0.40 22.00 3.47 195.00 6414090,679987
Kuva kaardil
54m L.ÕV/319902