Heiteallikas HEIT0001844

L.ÕV/319902 SIRJE AS
aktsiaselts SIRJE (10125470)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Viimistlusjaoskonna viimistluskabiini 2 ventilatsiooni väljatõmme SA-30 0.32 8.00 16.50 25.00 060107 6414116,679939
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
107-98-2 1-Metoksü-2-propanool 0.022 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.036 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-93-3 2-Butanoon (MEK) 0.003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.01 g/s Tavaheide 19.08.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.081 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Butanoolid Butanoolid 0.014 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.016 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..