Heiteallikas HEIT0001854

L.ÕV/319925 Saimre Viljakasvatuse OÜ
Saimre Viljakasvatuse OÜ (10719235)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Bentone BG450-2 K2 0.40 4.50 2.10 110.00 020305 6469416,596561
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.038 g/s 0.045 t Tavaheide 01.01.2011 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 42.198 t Tavaheide 01.01.2011 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.038 g/s 0.045 t Tavaheide 01.01.2011 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0025 g/s 0.003 t Tavaheide 01.01.2011 - ..