Heiteallikas HEIT0001913

L.ÕV/320142 KROONPRESS AS
KROONPRESS AS (10272337)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ajalehemasina ventilatsiooniava 3 1.20 10.00 5.30 20.00 060403 6470390,659795
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.003 g/s 0.075 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.044 g/s 1.696 t Tavaheide 01.01.2019 - ..