Heiteallikas HEIT0001958

L.ÕV/320323 Eesti Höövelliist OÜ
osaühing Eesti Höövelliist (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Kuivatuskamber, eritooni värviliin V14 0.20 6.50 70.77 50.00 060107 6484294,588445
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.168 g/s 0.256 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.041 g/s 0.196 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.056 g/s 0.102 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.628 g/s 1.149 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.203 g/s 0.517 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.557 g/s 1.543 t Tavaheide 01.05.2011 - ..