Heiteallikas HEIT0001959

L.ÕV/320323 Eesti Höövelliist OÜ
osaühing Eesti Höövelliist (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikamber, eritooni värviliin V13 0.40 6.50 11.06 20.00 060107 6484286,588448
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.187 g/s 0.284 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.045 g/s 0.217 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.056 g/s 0.113 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.84 g/s 1.277 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.456 g/s 0.574 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.621 g/s 1.715 t Tavaheide 01.05.2011 - ..