Heiteallikas HEIT0001966

L.ÕV/320323 Eesti Höövelliist OÜ
osaühing Eesti Höövelliist (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Detaili värvimine (kruntimine) valtsiga, värviliin Triab V6 0.30 6.00 32.61 20.00 060107 6484265,588410
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.008 g/s 0.071 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.006 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.001 g/s 0.014 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.034 g/s 0.104 t Tavaheide 01.05.2011 - ..