Heiteallikas HEIT0001971

L.ÕV/320323 Eesti Höövelliist OÜ
osaühing Eesti Höövelliist (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Käsivärvimine V1 0.40 8.00 53.08 20.00 060107 6484232,588319
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.002 g/s 0.023 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.029 g/s 0.075 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.006 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.273 g/s 0.078 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.011 g/s 0.003 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.277 g/s 0.742 t Tavaheide 01.05.2011 - ..