Heiteallikas HEIT0001972

L.ÕV/320323 Eesti Höövelliist OÜ
osaühing Eesti Höövelliist (10106065)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Katlamaja katel LAKA PS 140 K1 0.50 16.00 3.11 180.00 030103b 6484298,588381
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.085 g/s 0.68 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.85 g/s 6.80 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.009 g/s 0.068 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.041 g/s 0.326 t Tavaheide 01.05.2011 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.204 g/s 1.632 t Tavaheide 01.05.2011 - ..