Heiteallikas HEIT0002016

L.ÕV/320550 Stora Enso Eesti AS
Stora Enso Eesti AS (11511985)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
1. puidukatla korsten 1 0.80 25.00 10.75 190.00 030103b 6511635,601581
Kuva kaardil
 T 
1. puidukatla korsten 1 0.80 25.00 10.75 190.00 030103b 6511635,601581
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.80 g/s 48.75 t Tavaheide 21.09.2011 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 8 g/s 487.50 t Tavaheide 21.09.2011 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.48 mg/s 29.25 kg Tavaheide 21.09.2011 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.08 mg/s 4.875 kg Tavaheide 21.09.2011 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.016 mg/s 0.975 kg Tavaheide 21.09.2011 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.08 mg/s 4.875 kg Tavaheide 21.09.2011 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks 0.24 mg/s 14.625 kg Tavaheide 21.09.2011 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.08 g/s 4.875 t Tavaheide 21.09.2011 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.384 g/s 23.40 t Tavaheide 21.09.2011 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 1.92 g/s 117 t Tavaheide 21.09.2011 - ..