Heiteallikas HEIT0002017

L.ÕV/320550 Stora Enso Eesti AS
Stora Enso Eesti AS (11511985)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
2. puidukatla korsten 2 0.80 25.00 10.75 190.00 030103b 6511621,601591
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 1.68 g/s 102.375 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 12.03.2024 - ..
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 0.239 g/s 53 407.38 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 9.60 g/s 585 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.216 mg/s 13.163 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.16 mg/s 9.75 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.008 mg/s 0.488 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.104 mg/s 6.338 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.184 mg/s 11.213 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.16 mg/s 9.75 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 4.096 mg/s 249.60 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.088 g/s 5.363 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.296 g/s 18.038 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.136 g/s 8.288 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.944 g/s 57.525 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.92 g/s 56.063 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.944 g/s 57.525 t Tavaheide 12.03.2024 - ..