Heiteallikas HEIT0002018

L.ÕV/320550 Stora Enso Eesti AS
Stora Enso Eesti AS (11511985)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
3. puidukatla korsten 3 0.80 25.00 11.84 190.00 030103b 6511628,601558
Kuva kaardil
 T 
3. puidukatla korsten 3 0.80 25.00 11.84 190.00 030103b 6511628,601558
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 2.10 g/s 110.25 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid Tavaheide 12.03.2024 - ..
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 0.299 g/s 57 515.64 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 12 g/s 630 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.27 mg/s 14.175 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 0.20 mg/s 10.50 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-38-2 Arseen ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna arseeniks 0.01 mg/s 0.525 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-43-9 Kaadmium ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna kaadmiumiks 0.13 mg/s 6.825 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.23 mg/s 12.075 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.20 mg/s 10.50 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 5.12 mg/s 268.80 kg Tavaheide 12.03.2024 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.11 g/s 5.775 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.37 g/s 19.425 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.17 g/s 8.925 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 1.18 g/s 61.95 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 1.15 g/s 60.375 t Tavaheide 12.03.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 1.18 g/s 61.95 t Tavaheide 12.03.2024 - ..