Heiteallikas HEIT0002033

L.ÕV/320560 GPI Estonia AS
A R Carton AS (10399612)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsiooniväljundid koondallikana 12 0.50 6.00 5.60 20.00 060403 6587541,530300
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
141-78-6 Etüülatsetaat (etüületanaat) 0.00002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 0.305 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-propanoon) 0.018 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.068 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..