Heiteallikas HEIT0002050

L.ÕV/320685 SW ENERGIA OÜ
PHRR/516201 SW ENERGIA OÜ
SW ENERGIA OÜ (10552918)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Katlamaja korsten 1 1.50 45.00 1.16 180.00 010203b 6476883,529718
Kuva kaardil
 T 
Katlamaja korsten 1 1.50 45.00 1.16 180.00 010203b 6476883,529718
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.944 g/s 13.80 t Tavaheide 21.06.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 5 636.533 t Tavaheide 21.06.2022 - ..
124-38-9-bio Süsinikdioksiid biomassist 5 981.627 t Tavaheide 21.06.2022 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 1.44 g/s 66.037 t Tavaheide 21.06.2022 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.159 mg/s 4.548 kg Tavaheide 21.06.2022 - ..
7440-02-0 Nikkel ja lahustavad ühendid, ümberarvutatuna nikliks 1.22 mg/s 3.552 kg Tavaheide 21.06.2022 - ..
7440-47-3 Kroomi (VI) ühendid, ümberarvutatuna kroomiks 0.143 mg/s 1.502 kg Tavaheide 21.06.2022 - ..
7440-50-8 Vask ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna vaseks 0.056 mg/s 1.166 kg Tavaheide 21.06.2022 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 0.537 mg/s 28.017 kg Tavaheide 21.06.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 3.013 g/s 34.80 t Tavaheide 21.06.2022 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.037 g/s 2.02 t Tavaheide 21.06.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.05 g/s 0.99 t Tavaheide 21.06.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.182 g/s 6.623 t Tavaheide 21.06.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.18 g/s 6.534 t Tavaheide 21.06.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.52 g/s 13.015 t Tavaheide 21.06.2022 - ..