Heiteallikas HEIT0002053

L.ÕV/320701 Piso-Puit OÜ
OÜ Piso-Puit (10629242)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskohtade ventilatsioonid (koondallikas) Vk-1 0.57 6.50 17.33 20.00 060107 6408716,680276
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.041 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.033 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.38 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.142 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.149 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.355 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.925 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..