Heiteallikas HEIT0002081

L.ÕV/320827 PAJUNES PUUTÖÖ OÜ
PAJUNES PUUTÖÖ OÜ (10098879)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventiulatsiooniava 1 0.20 3.00 23.89 20.00 060107 6585667,541303
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.011 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.032 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.051 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..