Heiteallikas HEIT0002102

L.ÕV/320858 PMT OÜ
PMT OÜ (10450980)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Üldventilatsioonikorsten metallitöötlustsehhist S1 1.00 12.00 12.73 18.00 040210 6528080,589913
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.44 g/s 8.30 t Tavaheide 24.01.2024 - ..
7439-96-5 Mangaan ja ühendid, ümberarvutatuna mangaaniks 0.001 g/s 14 kg Tavaheide 24.01.2024 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.02 g/s 0.226 t Tavaheide 24.01.2024 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 1.554 g/s 29.151 t Tavaheide 24.01.2024 - ..