Heiteallikas HEIT0002160

L.ÕV/321027 Puratos Malt OÜ
Estonian Malt OÜ (10062373)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurutootja Clayton EO-20-1; 0,219 MW 3 0.20 8.00 4.21 180.00 030106 6453549,652680
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.013 g/s 0.331 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 348.128 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.013 g/s 0.331 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0009 g/s 0.022 t Tavaheide 01.01.2019 - ..