Heiteallikas HEIT0002161

L.ÕV/321027 Puratos Malt OÜ
Estonian Malt OÜ (10062373)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aurutootja ICI Caldaie PX 150; 0,115 MW 5 0.20 13.00 2.22 180.00 030106 6453541,652667
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.007 g/s 0.166 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 174.064 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.007 g/s 0.166 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.0005 g/s 0.011 t Tavaheide 01.01.2019 - ..