Heiteallikas HEIT0002167

L.ÕV/321057 Elke Tallinn AS
Elke Auto AS (10000805)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri väljatõmme 2 0.22 8.20 3.26 230.00 020106 6587023,539331
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.014 g/s 0.096 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.014 g/s 0.096 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 g/s 0.006 t Tavaheide 01.01.2019 - ..