Heiteallikas HEIT0002205

L.ÕV/321193 Viljandi Aken ja Uks AS
aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Katlamaja tahkekütus K-1 0.53 20.00 0.61 120.00 030103b 6468762,592123
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.12 g/s 3.20 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 1.20 g/s 32 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.012 g/s 0.32 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.058 g/s 0.026 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.288 g/s 2.986 t Tavaheide 01.01.2012 - ..