Heiteallikas HEIT0002208

L.ÕV/321193 Viljandi Aken ja Uks AS
aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon V-8 0.50 11.00 3.05 20.00 060406 6468827,592189
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (etüülalkohol) 0.039 g/s 0.522 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-butüülalkoholid) 0.058 g/s 0.777 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.335 g/s 4.453 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.148 g/s 1.973 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 1.022 g/s 13.604 t Tavaheide 01.01.2012 - ..