Heiteallikas HEIT0002210

L.ÕV/321193 Viljandi Aken ja Uks AS
aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks (10052966)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon V-11 0.70 10.38 4.44 20.00 060107 6468804,592165
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
67-63-0 0.0004 g/s 0.005 t Tavaheide 01.01.2012 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.027 g/s 0.354 t Tavaheide 01.01.2012 - ..