Heiteallikas HEIT0002213

L.ÕV/321195 Topauto AS
Topauto AS (10001166)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimisruumi ventilatsioon 3 0.73 7.00 15.94 65.00 060102 6587725,540555
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.044 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.028 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.016 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.074 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.023 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.011 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.02 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
8032-32-4 Ligroiin ehk toorbensiin 0.027 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.025 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..