Heiteallikas HEIT0002226

L.ÕV/321235 Silverfields OÜ
Silverfields OÜ (11009990)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ahju korsten 3 0.20 10.00 0.45 180.00 030103b 6591779,538595
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.0024 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.024 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0002 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.024 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0012 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..