Heiteallikas HEIT0002291

L.ÕV/321572 Nefab Packaging OÜ
Nefab Packaging OÜ (11769005)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimistsehhi ventilatsiooni väljund 1 0.82 15.00 8.52 60.00 060107 6585444,552179
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
107-21-1 Etüüleenglükool (1,2-Etaandiool) 0.007 g/s Tavaheide 01.04.2012 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.023 g/s Tavaheide 01.04.2012 - ..
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.169 g/s Tavaheide 01.04.2012 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.075 g/s Tavaheide 01.04.2012 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.081 g/s Tavaheide 01.04.2012 - ..
71-36-3 n-Butanool 0.023 g/s Tavaheide 01.04.2012 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.048 g/s Tavaheide 01.04.2012 - ..