Heiteallikas HEIT0002306

L.ÕV/321594 FSP Steel Painting OÜ
FSP Steel Painting OÜ (11272463)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri ventilatsiooni väljapuhkeava HA-10 0.80 9.00 9.10 25.00 060108 6575886,532180
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
1330-20-7 Ksüleen (dimetüülbenseen) 0.245 g/s 2.993 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.016 g/s 0.052 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.576 g/s 4.185 t Tavaheide 01.01.2019 - ..