Heiteallikas HEIT0002312

L.ÕV/321615 Brandner PCB OÜ
Brandner PCB OÜ (10285280)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon V-2 0.25 11.00 3.60 26.00 060412 6527645,590033
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7440-31-5 Tinaühendid, ümberarvutatuna tinaks 0.00071 mg/s 0.022 kg Tavaheide 25.04.2012 - ..
7664-93-9 Väävelhape 0.000043 g/s 0.0014 t Tavaheide 25.04.2012 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.000035 g/s 0.0011 t Tavaheide 25.04.2012 - ..