Heiteallikas HEIT0002314

L.ÕV/321615 Brandner PCB OÜ
Brandner PCB OÜ (10285280)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon V-4 0.25 11.00 10.90 27.00 060412 6527645,590039
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7664-93-9 Väävelhape 0.000097 g/s 0.0031 t Tavaheide 25.04.2012 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.00145 g/s 0.085 t Tavaheide 25.04.2012 - ..