Heiteallikas HEIT0002317

L.ÕV/321615 Brandner PCB OÜ
Brandner PCB OÜ (10285280)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon V-7 0.25 11.00 3.70 28.00 040308 6527634,590014
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.00093 g/s 0.029 t Tavaheide 25.04.2012 - ..
7440-31-5 Tinaühendid, ümberarvutatuna tinaks 0.00499 mg/s 0.16 kg Tavaheide 25.04.2012 - ..
7647-01-0 Vesinikkloriid 0.000071 g/s 0.0022 t Tavaheide 25.04.2012 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.000098 g/s 0.0031 t Tavaheide 25.04.2012 - ..