Heiteallikas HEIT0002318

L.ÕV/321615 Brandner PCB OÜ
Brandner PCB OÜ (10285280)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ventilatsioon V-8 0.25 11.00 3.80 25.00 060412 6527634,590016
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
7440-31-5 Tinaühendid, ümberarvutatuna tinaks 0.00069 mg/s 0.022 kg Tavaheide 25.04.2012 - ..
7664-41-7 Ammoniaak 0.00018 g/s 0.0057 t Tavaheide 25.04.2012 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.00035 g/s 0.011 t Tavaheide 25.04.2012 - ..