Heiteallikas HEIT0002358

L.ÕV/321822 EF Production OÜ
EF Production OÜ (10005091)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskambri ventilatsiooniava nr 1 S3 0.50 5.60 20.80 20.00 060107 6532572,540188
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
100-41-4 Etüülbenseen 0.003 g/s 0.097 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.143 g/s 4.511 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.09 g/s 2.842 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.032 g/s 0.995 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
67-64-1 Atsetoon (2-Propanoon) 0.017 g/s 0.529 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.16 g/s 5.054 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
Ksyleenid Ksüleenid ja isomeerid 0.014 g/s 0.446 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.358 g/s 11.276 t Tavaheide 07.07.2021 - ..
Propanoolid Propanoolid 0.008 g/s 0.239 t Tavaheide 07.07.2021 - ..