Heiteallikas HEIT0002368

L.ÕV/321879 Level AS
Level AS (10216072)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Asfaltbetoonsõlme Teltomat 160 korsten K-1 1.05 14.00 7.63 90.00 030313 6459375,411369
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 2.317 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 1.544 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 6.78 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.09 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.074 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..