Heiteallikas HEIT0002370

L.ÕV/321879 Level AS
Level AS (10216072)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Betoonisõlme katlamaja Turbomatic väljutusavad - punkrid ja maataskud 8 0.00 6.00 0.03 160.00 030313 6459375,411369;6459377,411371
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.054 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.054 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.051 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.054 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..