Heiteallikas HEIT0002389

L.ÕV/321893 FLEXA EESTI AS
FLEXA EESTI AKTSIASELTS (10156536)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri väljatõmbeava liinil Dantherm V5 0.50 10.00 28.31 24.00 060107 6580413,621974
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
64-17-5 Etanool (Etüülalkohol) 0.136 g/s 0.197 t Tavaheide 20.11.2018 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.137 g/s 0.197 t Tavaheide 20.11.2018 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.214 g/s 0.379 t Tavaheide 20.11.2018 - ..