Heiteallikas HEIT0002491

Puuduvad
Technopolis Ülemiste AS (11978111)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
1. katlaruumi korsten (C-korpus) S1 0.30 35.00 2.80 45.00 020103b 6587264,545447
Kuva kaardil
 T 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.036 g/s 0.0504 t Tavaheide 23.08.2012 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 46.8884 t Tavaheide 23.08.2012 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.036 g/s 0.0504 t Tavaheide 23.08.2012 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.002 g/s 0.0034 t Tavaheide 23.08.2012 - ..