Heiteallikas HEIT0002492

PHRR/517621 Technopolis Ülemiste AS
Technopolis Ülemiste AS (11978111)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
2.katlaruumi korsten (A/B korpus) S2 0.45 35.00 3.40 65.00 020103b 6587253,545506
Kuva kaardil
 T 
2.katlaruumi korsten (A/B korpus) S2 0.45 35.00 3.40 65.00 020103b 6587253,545506
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.032 g/s 0.225 t Tavaheide 22.12.2022 - ..
124-38-9 Süsinikdioksiid 294.273 t Tavaheide 22.12.2022 - ..
630-08-0 Süsinikoksiid 0.022 g/s 0.157 t Tavaheide 22.12.2022 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.003 t Tavaheide 22.12.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.01 t Tavaheide 22.12.2022 - ..
PM10 Peened osakesed (PM10) 0.002 t Tavaheide 22.12.2022 - ..
PM2,5 Eriti peened osakesed (PM2,5) 0.002 t Tavaheide 22.12.2022 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.002 t Tavaheide 22.12.2022 - ..