Heiteallikas HEIT0002499

L.ÕV/322170 ERAPUIT AS
ERAPUIT AS (10136315)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Ahju korsten 4 0.60 16.00 3.72 20.00 040620 6483794,656027
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.029 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-62-2 Vanaadium ja ühendid, ümberarvutatuna vanaadiumiks Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 0.0003 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.029 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..