Heiteallikas HEIT0002527

L.ÕV/322233 Haapsalu Uksetehase AS
Haapsalu Uksetehase AS (10037240)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aknatsehh AT, värvimiskambri väljatõmme V-5 0.71 8.50 8.41 20.00 060107 6534164,475931
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-88-3 Tolueen (Metüülbenseen) 0.077 g/s 0.002 t Tavaheide 29.03.2022 - ..
123-86-4 n-Butüülatsetaat 0.038 g/s 0.001 t Tavaheide 29.03.2022 - ..
141-78-6 Etüülatsetaat (Etüületanaat) 0.015 g/s Tavaheide 29.03.2022 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.077 g/s 0.002 t Tavaheide 29.03.2022 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.20 g/s 0.255 t Tavaheide 29.03.2022 - ..