Heiteallikas HEIT0002666

L.ÕV/322810 Mobile Autoteenindus OÜ
Metro Auto OÜ (11605829)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskamber nr 1 ventilatsiooniava V-2 0.94 11.70 9.62 20.00 060102 6583082,536160
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
78-92-2 2-Butanool (sec-Butüülalkoholid) 0.0007 g/s Tavaheide 01.04.2013 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.015 g/s Tavaheide 01.04.2013 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.005 g/s Tavaheide 01.04.2013 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.012 g/s Tavaheide 01.04.2013 - ..
Isotsüanaadid Isotsüanaadid 0.006 g/s Tavaheide 01.04.2013 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.008 g/s Tavaheide 01.04.2013 - ..
Tsellosolvid Tsellosolvid 0.0013 g/s Tavaheide 01.04.2013 - ..