Heiteallikas HEIT0002668

L.ÕV/322810 Mobile Autoteenindus OÜ
Metro Auto OÜ (11605829)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvimiskaber nr 1 põletusseadme korsten K-1 0.20 12.85 3.50 110.00 020106 6583079,536157
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.015 g/s Tavaheide 01.04.2013 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.015 g/s Tavaheide 01.04.2013 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.001 g/s Tavaheide 01.04.2013 - ..