Heiteallikas HEIT0002689

L.ÕV/322906 Atria Eesti AS
Atria Eesti Aktsiaselts (10050720)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Õlikatla korsten 1 0.52 30.00 3.20 180.00 030103b 6406825,622168
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.525 g/s 1.08 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.35 g/s 0.72 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
7439-92-1 Plii ja anorgaanilised ühendid, ümberarvutatuna pliiks 0.175 mg/s 0.36 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7440-66-6 Tsingiühendid, ümberarvutatuna tsingiks 1.015 mg/s 2.088 kg Tavaheide 01.01.2019 - ..
7446-09-5 Vääveldioksiid 1.40 g/s 2.88 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.35 g/s 0.72 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.004 g/s 0.008 t Tavaheide 01.01.2019 - ..