Heiteallikas HEIT0002690

L.ÕV/322906 Atria Eesti AS
Atria Eesti Aktsiaselts (10050720)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Wemag suitsuahjude avad 2 0.25 10.50 0.06 40.00 040627 6406636,622163
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
50-00-0 Formaldehüüd (metanaal) 0.001 g/s 0.006 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
64-19-7 Etaanhape (äädikhape) 0.004 g/s 0.028 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
NMVOC Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid 0.002 g/s 0.01 t Tavaheide 01.01.2019 - ..
PM-sum Tahked osakesed, summaarsed 0.04 g/s 0.26 t Tavaheide 01.01.2019 - ..