Heiteallikas HEIT0002719

L.ÕV/322973 TMB Element OÜ
TMB Element OÜ (12560626)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Aura gaasikatel 1 0.55 32.00 2.92 130.00 030103b 6474604,657103
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
10102-44-0 Lämmastikdioksiid 0.084 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
630-08-0 Süsinikmonooksiid 0.084 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..
VOC-com Lenduvad orgaanilised ühendid kütuse põletamisel 0.0056 g/s Tavaheide 01.01.2019 - ..