Heiteallikas HEIT0002731

L.ÕV/323013 City Motors AS
Fakto Auto AS (10777847)


Nimetus Nr Ava läbimõõt, m Väljumiskõrgus, m Joonkiirus, m/s Temperatuur, °C SNAP kood Kõrvaltegevuse SNAP Koordinaadid Olek
Värvikambri ventilatsiooniava V1 1.00 8.00 8.73 21.00 060102 6589053,549423
Kuva kaardil
 K 
Saasteained
CAS kood Hetkeline kogus Piirväärtus Äkkheite konts. Aastane kogus Heite liik Periood
108-94-1 Tsükloheksanoon 0.0006 g/s 0.004 t Tavaheide 17.08.2021 - ..
67-63-0 2-Propanool (Isopropüülalkohol) 0.0074 g/s 0.055 t Tavaheide 17.08.2021 - ..
71-23-8 1-Propanool (Propüülalkohol) 0.0006 g/s 0.004 t Tavaheide 17.08.2021 - ..
71-36-3 n-Butanool 0.0034 g/s 0.025 t Tavaheide 17.08.2021 - ..
Alifaatsed Alifaatsed süsivesinikud 0.1253 g/s 0.946 t Tavaheide 17.08.2021 - ..
Amiinid ja diamiinid Amiinid ja diamiinid 0.0002 t Tavaheide 17.08.2021 - ..
Aromaatsed Aromaatsed süsivesinikud 0.0498 g/s 0.3796 t Tavaheide 17.08.2021 - ..
Atsetaadid Atsetaadid 0.0528 g/s 0.394 t Tavaheide 17.08.2021 - ..